Η ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ, εδώ και 80 χρόνια, αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο στην οικοδομική βιομηχανία. Με σεβασμό προς την ίδια την οικοδομική τέχνη, τον τόπο και τον πολιτισμό μας, προσφέρει την δίγλωσση έκδοση με τίτλο «Η Ιστορία της Οικοδομικής Τέχνης στην Κύπρο: Από την Προϊστορία έως σήμερα», που θα ταξιδέψει τον αναγνώστη στις οικοδομικές κατασκευές της Κύπρου ανά τους αιώνες.

Μια εκλεκτή ομάδα επιστημόνων-ερευνητών, με βάση τη σύγχρονη έρευνα γύρω από την ιστορία, την αρχαιολογία και την αρχιτεκτονική της Κύπρου, καταγράφει για πρώτη φορά σε ένα βιβλίο, τις πρώτες ύλες, τις τεχνικές και τις οικοδομικές μορφές, στη διαχρονική πορεία τους μέσα από τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές στο νησί. 

Με πλούσια εικονογράφηση και επεξηγηματικό γλωσσάριο όρων, η έκδοση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα βασικό εγχειρίδιο το οποίο θα αξιοποιηθεί από όλους, ειδικούς και μη, την προηγούμενη αλλά και σύγχρονη γενιά.

Το βιβλίο αναμένεται να είναι διαθέσιμο αρχές του 2019.

Περίληψη Βιβλίου:

Η δίγλωσση έκδοση με τίτλο Ιστορία της οικοδομικής τέχνης στην Κύπρο: Aπό την προϊστορία έως τον 21ο αιώνα The history of Building Construction in Cyprus: From Prehistory times to the 21st Century προσφέρει στον αναγνώστη μια εύληπτη, πανοραμική εικόνα του τομέα των οικοδομικών κατασκευών της Κύπρου, από την εποχή των πρώτων αρχιτεκτονικών καταλοίπων της Νεολιθικής Περιόδου μέχρι τα μοντέρνα κτήρια της σύγχρονης εποχής. Επίκεντρο της εξέτασης αποτελούν οι πρώτες ύλες, οι τεχνικές, οι κατασκευαστές και οι οικοδομικές μορφές, σε μια διαχρονική πορεία εξελίξεων που συνδέονται στενά τόσο με τις ιστορικές συνθήκες, τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές στο νησί, όσο και με μεταβολές στους οικοδομικούς τρόπους σε ευρύτερο, διεθνές επίπεδο. Συνδυάζοντας κείμενα που συνοψίζουν τα βασικότερα πορίσματα της σύγχρονης έρευνας γύρω από την ιστορία, την αρχαιολογία και την αρχιτεκτονική της Κύπρου, με πλούσια εικονογράφηση και επεξηγηματικό γλωσσάριο όρων, η έκδοση φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό εγχειρίδιο για την ιστορία της οικοδομικής τέχνης στην Κύπρο, το οποίο θα αξιοποιηθεί από το ειδικό, αλλά και το γενικό κοινό.

 

Περιεχόμενα Βιβλίου

Κεφάλαιο 1: Νεολιθική περίοδος και Ύστερη Εποχή του Χαλκού (8800π.Χ-1100π.Χ)

Μαρία Φιλοκύπρου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Κεφάλαιο 2: Αρχαϊκή και Ρωμαική Περίοδος (1100π.Χ – 300μ.Χ)

Στάθης Ράπτου, Αρχαιολόγος

 

Κεφάλαιο 3: Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Περίοδος (330 μ.Χ – 1200 μ.Χ)

Γιώργος Φιλοθέου, Έφορος Αρχαιοτήτων, Τμήμα Αρχαιοτήτων

 

Κεφάλαιο 4: Περίοδος Λουζινιανών και Βενετών (1192 μ.Χ - 1571μ.Χ)

Μιχάλης Ολύμπιος, Επίκουρος Καθηγητής, Αρχαιολογία, Παν. Κύπρου

 

Κεφάλαιο 5: Περίοδος Οθωμανικής Κυριαρχίας (1571μ.Χ – 1878 μ.Χ)

Ευφροσύνη Ριζοπούλου-ΗγουμενίδουΠετρούλα Χατζηττόφη Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Παν. Κύπρου

 

Κεφάλαιο 6: Βρετανική Περίοδος (1878 μ.Χ – 1960 μ.Χ)

Ευφροσύνη Ριζοπούλου-ΗγουμενίδουΠετρούλα Χατζηττόφη Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Παν. Κύπρου

 

Κεφάλαιο 7: Από την Ανεξαρτησία στο σήμερα (1960 μ.Χ -2018 μ.Χ/ 21ος αιώνας)

Παναγιώτα Πύλα, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου